ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย
ผู้อำนวนการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อ
จุฬาลงกรณ์
ธรรมศาสตร์
มหิดล
ศิลปากร
ศรีนครินทรวิโรฒ
อื่น ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/12/2010
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 533186
Page Views 774577
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน  ชมพู - น้ำเงิน
สีชมพู หมายถึง ความร่าเริง แจ่มใส ความรัก ความสามัคคี และเสียสละ
สีน้ำเงิน หมายถึงความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีวินัย และมีคุณธรรม
ตราประจำโรงเรียน  รูปกงจักรเกี่ยวกับคบเพลิงล้อมรอบด้วยกนกลายไทย
คบเพลิง หมายถึงความรุ่งโรจน์
รูปกงจักรเกี่ยวกับคบเพลิง หมายถึงการก้าวไปข้างหน้าโดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางและพร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคให้สิ้นไป
กนกลายไทย ล้อมรอบคบเพลิงกงจักรอักษรย่อ ย.บ.และคติธรรมของโรงเรียนนั้น  หมายถึง ลูกโยธินบูรณะ อ่างทอง ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมในขอบเขตของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
อักษรย่อ  ยบ.อ.