ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการสอบ O-NET 2555
ผลการสอบ O-NET 2555 ค่าเฉลี่ย(โรงเรียน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.75 KB
ผลการสอบ O-NET 2555 นักเรียนรายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.35 KB