ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายย 2559 โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นนักเรียนทุกคนร่วมกันเดินรณรงค์ร่วมต่อต้านยาเสพติดบริเวณชุมชนใกล้โรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,12:14   อ่าน 292 ครั้ง