ภาพกิจกรรม
พิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายธรรมสรณ์ สุศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พร้อมด้วยนางสาวสิริลักษณ์ พราหมณ์โชติ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายเกียรติศักดิ์ เดชฟุ้ง เข้าร่วมพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#ขอบพระคุณท่านผอ.ประสงค์ อุบลวัตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ที่เมตตาให้โอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านอาชีพและประสานงานการจัดทำข้อตกลงในครั้งนี้
>>ชมภาพกิจกรรม<<
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2565,13:41   อ่าน 243 ครั้ง