ภาพกิจกรรม
รับมอบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายธรรมสรณ์ สุศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
มอบหมายนายมนต์เทพ นัยพร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และนายธนวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป รับมอบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 15 เครื่อง ณ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มา ณโอกาสนี้

>>ชมภาพกิจกรรม<<
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,09:58   อ่าน 254 ครั้ง