ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย
ผู้อำนวนการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อ
จุฬาลงกรณ์
ธรรมศาสตร์
มหิดล
ศิลปากร
ศรีนครินทรวิโรฒ
อื่น ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/12/2010
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 533203
Page Views 774594
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรีย์ แพร่หลาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร เต่าคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 สิงหาคม 2554-พฤศจิกายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ คำภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ สุขุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี บุญมั่น สวนแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดพันธ์ มูรธานันท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา กุลรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง คุ้มเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร(เตชสิทธิ์) สุขเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2526