ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ "เยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองร่วมด้วยนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนจำปาหล่อ "ธรรมะวิทยาทาน" และโรงเรียนวัดโพทูล เข้าร่วมอบรมโครงการ "เยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลจำปาหล่อ" นำโดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลป่าโมก  ในวันที่14กันยายน 2555 ณ.ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2555,21:45   อ่าน 4579 ครั้ง