ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองนำเสนอผลงานการสอนให้คณะครูผู้นิเทศก์
กิจกรรมนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองนำเสนอผลงานการสอนให้คณะครูผู้นิเทศก์ชมผลงานในหนึ่งภาคเรียนที่ไดฝึกสอนนักเรียน ในวันอังคารท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2555
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2555,12:29   อ่าน 4483 ครั้ง