ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาาคม พ.ศ. ๒๕๕๖นางมยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองนำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ใเขตพื้นที่
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2556,10:36   อ่าน 4730 ครั้ง