ข่าวประชาสัมพันธ์
ลูกเสีอ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เข้าค่ายพักแรม ณ.ค่ายลูกเ
วันที่ ๒๓-๒๕ตุลาคม 2556ลูกเสีอ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองนำโดยท่านผู้อำนวยการมยุรีย์  แพร่หลาย เข้าค่ายพักแรม ณ.ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2556,12:14   อ่าน 4775 ครั้ง