ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมประจำปีการศึกษา 2555เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA (อ่าน 4694) 07 มิ.ย. 55
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กำหนดให้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 4791) 06 มิ.ย. 55
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้าร่วม" กิจกรรมเข้าค่ายบริหารจิตเจริญปัญญา" (อ่าน 4371) 05 มิ.ย. 55
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้ารับความรู้ (อ่าน 4224) 05 มิ.ย. 55
ตัวแทนครูโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้าร่วม ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงก (อ่าน 4360) 05 มิ.ย. 55
ตัวแทนครูโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการมาตราฐ (อ่าน 4409) 05 มิ.ย. 55
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (อ่าน 4138) 18 พ.ค. 55
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 4303) 18 พ.ค. 55
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จัดวันพบผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ที่ (อ่าน 4161) 18 พ.ค. 55
ปัจฉิมนิเทศ 30 มีนาคม 2555 (อ่าน 4221) 05 เม.ย. 55
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 4200) 16 มี.ค. 55
พิธีแจกประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศก์ (อ่าน 4246) 16 มี.ค. 55
ประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพตามนโยบายจุดเน้นของ สพม.๕ (อ่าน 4385) 16 มี.ค. 55
กำหนดสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554 (อ่าน 4138) 16 ก.พ. 55
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง สอบ O-net (อ่าน 4037) 16 ก.พ. 55
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง สอบ O-net (อ่าน 4757) 16 ก.พ. 55
ท่านอดีตศึกษาธิการวิเชียร ชุ่มชวย และคณะจาก สพม.5 ออกมาตรวจเยี่ยมใหคำแนะนำชาวโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่า (อ่าน 4312) 15 ก.พ. 55
โรงพยาบาลอ่างทองจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง (อ่าน 4378) 15 ก.พ. 55
นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้าร่วมติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบO-net (อ่าน 4365) 15 ก.พ. 55
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง (อ่าน 4548) 15 ก.พ. 55
กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางปูชนียาจารย์ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน (อ่าน 4270) 24 ม.ค. 55
วันอังคารที่ 17 มกราคมพ.ศ. 2555คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการเกรีย (อ่าน 4691) 17 ม.ค. 55
คุณนงลักษณ์ ภู่ระหงษ์ที่นำทีมมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (อ่าน 4229) 07 ม.ค. 55
วันที่24 ธันวาคม พ.ศ.2554กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียงให้ชาวโรงเรียนโรง (อ่าน 4232) 05 ม.ค. 55
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2555 (อ่าน 4767) 31 ธ.ค. 54
วันพฤหัสฯที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554คณะทำงานโรงเรียนโยธินบูรณะ กทม. เดินทางมาเยี่ยมชาวโยธินบูรณะ อ่า (อ่าน 4249) 23 ธ.ค. 54
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จัดวันพบผู้ปกครองนักเรียนในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พศ.2554นี้ (อ่าน 4177) 21 ธ.ค. 54
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นำตัวแทนนักเรียนฯเข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศ (อ่าน 4156) 20 ธ.ค. 54
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2554กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียงแข่งทักษะภาษาอัง (อ่าน 4353) 20 ธ.ค. 54
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2554 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียงแข่งทักษะภาษาอั (อ่าน 4204) 20 ธ.ค. 54
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2555 กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอาเซียน (อ่าน 4352) 16 ธ.ค. 54
แข่งทักษะภาษาอังกฤษPicture Dictation (อ่าน 5138) 16 ธ.ค. 54
แข่งทักษะภาษาอังกฤษScrabble (อ่าน 4534) 16 ธ.ค. 54
ผลการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ Story Telling (อ่าน 4296) 10 ธ.ค. 54
โครงการหมอและยาเพื่อชีวิต (อ่าน 4379) 06 ธ.ค. 54
พิธีถวายราชสดุดี วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (อ่าน 4277) 25 พ.ย. 54
ตารางเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2554เนื่องจากโรงเรียนเปิดเรียนช้ากว่ากำหนดเดิม 2สัปดาห์ (อ่าน 4070) 24 พ.ย. 54
ตารางเรียนชดเชยภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2554 (ต่อ) (อ่าน 4055) 19 พ.ย. 54
ตารางเรียนชดเชยภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2554 (อ่าน 4460) 19 พ.ย. 54
กำหนดตารางเรียนวันจันทร์มาเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 19พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (อ่าน 4006) 17 พ.ย. 54