กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพุทธชาติ สิงห์รอด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวันนิมิต มะโนธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0622524263
อีเมล์ : wannimitma@gmail.com