กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนวรรธน์ นาคทรัพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0890861137
อีเมล์ : kittisuk160939@gmail.com