กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธนวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0865593459
อีเมล์ : Tanawat.e@msn.com